Levering consultant aan Bluewater Energy Services (BES), Hoofddorp

De eerste opdracht voor Aquarius Marine Services (AMS)was het leveren van een consultant aan Bluewater Energy Services (BES) uit Hoofddorp.

Bluewater Energy Services heeft meerdere  Floating Production Storage and Offloading (FPSO) eenheden in eigendom en management. Een FPSO is een complexe offshore installatie. Het kan als hybride vorm van een schip en een offshore platform gezien worden. Varend wordt de FPSO als een schip, op productie locatie als een offshore platform beschouwd. Varend geldt de internationale regelgeving  voor de scheepvaart, op productie locatie is de regelgeving van de lokale autoriteit van toepassing. Sommige regelgeving overlapt, terwijl andere regelgeving conflicteert.  

Bluewater Energy Services had veel informatie zelf beschikbaar, maar wilde die informatie geverifieerd en gebundeld in één document hebben. Eén document met daarin alle certificaten en officiële documenten welke aan boord van een FPSO in de verschillende operationele toestanden behoren te zijn.  Het document moest een goed overzicht geven van de verplichte certificaten met een verwijzing naar de van toepassing zijnde regelgeving  voorzien van een korte toelichting. Het document moest eenvoudig en overzichtelijk zijn voor intern gebruik. Na implementatie  in het  Bluewater kwaliteitssysteem moest het representatief zijn om te gebruiken naar derden zoals klasse, vlaggestaat, kuststaat en klanten.

Aquarius Marine Services is de perfect kandidaat voor de klus gebleken.  Consultant maritieme regelgeving Jan van der Sluis, met zijn achtergrond als Nederlandse vlaggestaat inspecteur en Lloyds’Register surveyor, heeft een overzichtelijk en gebruiksvriendelijk document op kunnen leveren volgens de specificaties, binnen het gewenste tijdspad, tot volle tevredenheid van de klant.

login